Klachtenprocedure

Ben je ondanks de zorg en inspanning van Landal GreenParks niet geheel tevreden over jouw vakantieverblijf? Je kunt er dan voor kiezen om een klacht in te dienen. Om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn, vragen wij je om onderstaande klachtenprocedure te volgen.

Stap 1

Klachten dien je in eerste instantie ter plaatse en direct bij het management van het park van jouw verblijf te melden, zodat de mogelijkheid kan worden geboden om de klacht ter plaatse op te lossen.

Stap 2

Indien een klacht ondanks de inspanningen van het parkmanagement niet naar tevredenheid is opgelost, dan heb je uiterlijk één maand na vertrek uit het park van jouw verblijf de gelegenheid om de klacht schriftelijk in te dienen per post of mail o.v.v. reserveringsnummer, NAW-gegevens, datum verblijf, parknaam en accommodatienummer. Jouw klacht wordt altijd met de grootste zorg behandeld.

Contactgegevens
Landal GreenParks B.V.
Afdeling Gastenservice
Postbus 95991
2509 CZ Den Haag
gastenservice@landal.com
Ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Stap 3

Mocht ook dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan heb je tot uiterlijk 3 maanden na vertrek van het park de gelegenheid om de klacht te laten behandelen door de Geschillencommissie Recreatie in Den Haag dan wel de klacht voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. De beslissing van deze commissie heeft de kracht van een bindend advies.
Bekijk hier de algemene voorwaarden
Tevens kunt je jouw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.