Klachtenprocedure

Ondanks de zorg en de inspanning van Landal GreenParks kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardige klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf. Deze klacht dient u in eerste instantie ter plaatse en direct bij het management van het park van uw verblijf te melden, zodat de mogelijkheid kan worden geboden om de klacht ter plaatse op te lossen.

Indien een klacht - ondanks de inspanningen van het parkmanagement niet naar tevredenheid is opgelost, dan heeft u uiterlijk 1 maand na vertrek uit het park van uw verblijf de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij:

Landal GreenParks B.V.
Afdeling Gastenservice
Postbus 175 2260 AD Leidschendam

of per email naar gastenservice@landal.com o.v.v. reserveringsnummer, NAW-gegevens, datum verblijf, parknaam en accommodatienummer. De klacht zal dan met de grootste zorg worden behandeld.

Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

Mocht ook dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan heeft u tot uiterlijk 3 maanden na vertrek uit het park de gelegenheid de klacht te laten behandelen door de Geschillencommissie Recreatie in Den Haag dan wel de klacht voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. De beslissing van deze commissie heeft de kracht van een bindend advies. 

Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar onze algemene voorwaarden.